Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

111 περιπτώσεις για μελέτη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (111 case studies in Management)  του Νίκου Β. Βιταντζάκη

Το βιβλίο του Νίκου Β. Βιταντζάκη που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Έλλην, του Εκδοτικού Ομίλου Ίων, στόχο έχει να αναλύσει και να διερευνήσει πρακτικά και διαθεματικά, σύγχρονες έννοιες που αφορούν στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, πέρα από την κλασσική θεματολογία του παραδοσιακού Μά-νατζμεντ που διδάσκεται σήμερα, δηλαδή, του Σχεδιασμού, του Προγραμμα-τισμού, της Οργάνωσης, της Διεύθυνσης, του Ελέγχου κ.τ.λ.

Έννοιες και θέματα που αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος του καθημερινού λεξιλογίου των στελεχών των σύγχρονων επιχειρήσεων -και όχι μόνο- όπως, η Επιχειρησιακή Ηθική, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Προσωπική Ποιότητα και η Βελτίωσή της, η Ανάρμοστη συμπεριφορά, η Ενοικίαση εργαζομένων, η Τηλεργασία, το σύνδρομο επαγγελματικής εξάντλησης, παρενόχλησης και εξουθένωσης (Burnout - Mobbing), η Προστασία του περιβάλλοντος, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Διαφάνεια διαχείρισης, η καταπο-λέμηση της Διαπλοκής και Διαφθοράς, που σπάνια περιλαμβάνονται στην ύλη αντίστοιχων συγγραμμάτων, συνιστούν βασικό αντικείμενο παρουσίασης από τον συγγραφέα του βιβλίου.

Ειδικότερα, το βιβλίο περιέχει 111 περιπτώσεις (case studies), διαφορετικού βαθμού πολυπλοκότητας, που παρουσιάζουν συγκεκριμένα γεγονότα, κατα-στάσεις και προβληματισμούς από τον ελληνικό και διεθνή χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, για μελέτη από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες εργασίας. Είναι ένα χρήσιμο, πρακτικό βοήθημα για όσους επιθυμούν να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, να καλλιεργήσουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και να επιλύουν προβλήματα και καταστάσεις με σύγχρονο πνεύμα διοικητικής ανάλυσης και διοικητικής κριτικής.

1/2

Τα στελέχη των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, οποιασδήποτε ιεραρχικής βαθμίδας, οι καθηγητές, οι φοιτητές, αλλά και οι απλοί αναγνώστες οι μη εξοικειωμένοι με τη Διοικητική Επιστήμη, θα βρουν στο βιβλίο αυτό ένα σύνολο από ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, γεγονότα και καταστάσεις, ευχάριστες στο διάβασμα, για οποιαδήποτε ώρα, για να εμπλουτίσουν τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς τους.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, παρουσιάζεται επίσημα σε βιβλίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, ειδική ενότητα με τίτλο Διαφάνεια Διαχείρισης και καταπολέμηση της Διαπλοκής και της Διαφθοράς.

O συγγραφέας, με περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς αλλά και διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τοποθετεί τον αναγνώστη -με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο- μέσα στα γεγονότα, του δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο, τον κάνει να προβληματιστεί με εναλλακτικές για να δώσει λύσεις παίρνοντας αποφάσεις και επισημαίνει: «...Η ζωή μας είναι μια σύνθεση από πολλά περιστατικά. Μικρές και μεγάλες περιπτώσεις που σε δεδομένες στιγμές αναζητούν λύσεις, τις οποίες δίνουμε άλλοτε με τη λογική και άλλοτε με το συναίσθημα, ανάλογα με το χώρο, το χρόνο, τις συνήθειες, τις αρχές και τις αξίες που έχει ο καθένας μας. Αυτό σημαίνει ότι πολύ συχνά, μέσα στην επαγγελματική μας καθημερινότητα, οι ενέργειές μας και οι αποφάσεις μας, είναι αυθόρμητες και σπάνια ελεγχόμενες από τους κανόνες που επιβάλλουν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το Μάνατζμεντ γενικότερα. Σε περιόδους όμως αυτοκριτικής των πράξεών μας, διαπιστώ-νουμε ότι οι αυθόρμητες αυτές αποφάσεις μας και ενέργειές μας, υποστηρίχθηκαν ουσια-στικά από τις αρχές και τις αξίες που έχουν καλλιεργηθεί σταδιακά μέσα μας, από τα βιώματα της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής μας, που διαμόρφωσαν διαχρονικά τη νοοτροπία μας και τη συμπεριφορά μας....».

Οι 111 περιπτώσεις του βιβλίου, καλύπτουν διαθεματικά τις ενότητες:

• Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος, Επιλογή τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων • Ανάπτυξη επιχειρήσεων • Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Στρατηγική • Οργάνωση, Αναδιοργάνωση, Εκσυγχρονισμός • Λει-τουργία Επιχειρήσεων, Λειτουργικές διαδικασίες • Στοχοθεσία, Επικοινωνία • Λήψη αποφάσεων • Έλεγχος, Συστήματα Ελέγχου • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων • Ποιότη-τα και Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων • Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων και Οργανισμών • Διοίκηση Μονάδων Υγείας • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων • Εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση • Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτο-διοίκηση • Αθλητισμός και Μάνατζμεντ • Ειδικά θέματα • Θέματα Μάρκετινγκ • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη • Εταιρική Διακυβέρνηση • Επιχειρησιακή Ηθική • Διαφάνεια διαχείρισης, Διαπλοκή-Διαφθορά και καταπολέμησή τους • Κλιματικές αλλαγές, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Το βιβλίο διατίθεται στο www.iwn.gr  και στο βιβλιοπωλείο του Εκδοτικού Ομίλου Ίων, Σόλωνος 85, Αθήνα.

Εκδόσεις Έλλην, ISBN : 978-960-697-017-7

Σελίδες 702 Τιμή 60,57 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...